10.04.2009

bir sorum var?

Seçimler öncesinde ve gününde kopan onca gürültüden bugüne ne kaldı? Ne değişti o zamandan bu zamana? Neyin değişmesini bekliyorsunuz?
Demokrasi ile yönetilen ülkemizde, dünyanın değiştiği şekilden farklı şekilde değişen bir şey göreniniz oldu mu?
Seçilenlerin, gelişimi ve değişimi sağladığını mı düşünüyorsunuz? Sizce, onlar sizin haklarınızı ve özgürlüklerinizi sizden daha iyi yönetebilme becerilerine mi sahipler? Sizin akli yetersizliğiniz mi var? Kendiniz beceremez misiniz?
Kendi çıkarlarını bir yana bırakıp başkalarının çıkarlarını gözetebilmek için mi, her gün kravat takıp, parlamento binasında dirsek çürütüyorlar?
Hangi siyasi partinin hangi temsilcisinin ne derece akıl ve yetenek sahibi olduğunu biliyor olsanız seçimlere gerek duyulur muydu?
Kutsallaştırdığınız demokrasi değil mi kimi zaman insanların ölmesini, işkence görmesini mubah kılan? Sizler değil misiniz her darbe sonrasında yüzde doksan oranla askeri anayasaları onaylayan?
Sizi yargılama ve size şiddet uygulama haklarını birilerine verebilmek için kuyruklarda beklediğinizi gördüğümü söylesem, kızar mısınız bana? Demokrasinin bir sözleşmeler dünyası olduğunu ve kâğıtlar üzerinden hayatların yönetildiğini iddia eden biri deli midir? Parayı bunun için kanıt olarak gösterse bile, hala deli midir? Demokrasi ile gelen grupların devletinizin merkez bankasını yönettiğini sanırsınız değil mi? Sizi refaha kavuşturacak ekonomik sistemi oturtmak için seçtiklerinizi mesaiye kalıyorlar mıdır? Kaçınız T.C Merkez Bankasının’nın hisselerinin yüzde kırk dokuzunun banka ve şahıslara ait olduğunu, yüzde elli birinin devletin elinde olduğunu biliyor?
Bilir misiniz aslında sadece kendinize oy verdiğinizi ve kendinizin görmek istediğiniz şekline evet dediğinizi? Somut varsaydığınız her şeyin aslında soyut olandan geldiğini siz de okudunuz mu bir yerlerde? Somutlaşan her şeyin bir zamanlar birinin hayali olduğu fikri, görebilmemizi zorlaştıracak kadar mı yakın bize? Tekerleği bulan da yer çekimini bulan da hayal etmemiş midir önce? Buralarda ilkin soyut olan var olmaz mı hep?

 

Design by Blogger Buster | Distributed by Blogging Tips